Expertise in de bouw

Specifiek onderzoek

Hoekstra verricht regelmatig onderzoek naar gebreken in de buitenschil van een gebouw. Hierbij worden gebreken als corrosie, lekkage, vocht, tocht, koudeval, schimmel, koudebruggen, vochtdoorslag, scheuren, zetting, onthechting en craquelé nauwkeurig beoordeeld. Om dergelijke gebreken te kwalificeren en te relateren aan bouwnormen wordt gebruikt gemaakt van lekdetectie, kleurstoftesten, thermografie, endoscopie, luchtdichtheidsmetingen, debietmetingen, carbonatatie- en chloriden metingen, wapeningsdekkingsmetingen, scheurmetingen, calcium carbidmetingen, houtvochtmetingen, glasmetingen, verfhechtingsmetingen.

Heeft u een specifiek probleem? Hoekstra heeft interesse in ongewone klachten en vliegt onderzoeken pragmatisch aan.  

base

Hoekstra Bouwadvies is werkzaam voor

Portaal

CONTACT

Hoekstra Bouwadvies
info @ hoekstrabouwadvies.nl
+31 (0)251 338 038
Zie Hoekstra Bouwadvies op LinkedIn.Zie Algemene voorwaarden Hoekstra Bouwadvies.Bekijk KVK-inschrijving Hoekstra Bouwadvies