Expertise in de bouw

Bouwgeschillen

Bij elk bouwgerelateerd project is er een risico op conflicten. Dergelijke geschillen kunnen hoog oplopen als de emotie het eenmaal overneemt. Regelmatig resulteert het in een juridisch traject.

Wanneer de conflicterende partijen eenmaal een juridische weg zijn ingeslagen, is het aan Hoekstra, als onafhankelijk deskundige, om de geschilpunten objectief te beoordelen door middel van technisch onderzoek. Dit gebeurt volgens de Leidraad deskundigen in civiele zaken, waarbij eventuele tekortkomingen in het bouwproject worden getoetst aan het Bouwbesluit en/of technische normen en richtlijnen, zodat een juridische argumentatie kracht wordt bijgezet met een objectieve technische onderbouwing..

Deskundige in bouwgeschillen

Hoekstra Bouwadvies treedt sinds 2010 op als onafhankelijke deskundige bij organisaties als De Geschillencommissie en de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Niet altijd hoeft een geschil in de rechtszaal te belanden. Zo kloppen rechtsbijstandsverzekeraars, ontwikkelaars, aannemers en ook nieuwe woningbezitters veelal rechtstreeks aan, op zoek naar technische ondersteuning of een alternatieve oplossing. De werkwijze wordt afgestemd op de wensen van partijen. Na objectief onderzoek wordt een technische rapportage of een passend bindend advies opgesteld.

Wacht u op de uitspraak van de rechtbank of probeert u zelf de regie te behouden? Bel vrijblijvend om te sparren over de mogelijkheden.

base

Hoekstra Bouwadvies is werkzaam voor

Portaal

CONTACT

Hoekstra Bouwadvies
info @ hoekstrabouwadvies.nl
+31 (0)251 338 038
Zie Hoekstra Bouwadvies op LinkedIn.Zie Algemene voorwaarden Hoekstra Bouwadvies.Bekijk KVK-inschrijving Hoekstra Bouwadvies