Expertise in de bouw

Bouwgeschillen

Bij elk bouwgerelateerd project is er risico op conflicten. Dergelijke geschillen kunnen hoog oplopen als de emotie het eenmaal overneemt. Dit resulteert regelmatig in een juridisch traject.

Wanneer de conflicterende partijen eenmaal deze weg zijn ingeslagen, is het aan Hoekstra als onafhankelijke deskundige om de geschilpunten objectief te beoordelen door middel van technisch onderzoek. Dit gebeurt volgens de Leidraad deskundigen in civiele zaken, waarbij eventuele tekortkomingen worden getoetst aan het Bouwbesluit en/of technische normen en richtlijnen, zodat een juridische argumentatie kracht wordt bijgezet met een objectieve technische onderbouwing.

Deskundige in bouwgeschillen

Hoekstra Bouw Advies treedt sinds 2010 op als onafhankelijke deskundige bij organisaties als De Geschillencommissie en de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Niet altijd hoeft een geschil in de rechtszaal te belanden. Zo kloppen rechtsbijstandsverzekeraars, ontwikkelaars, aannemers en ook nieuwe woningbezitters veelal rechtstreeks aan, op zoek naar technische ondersteuning of een alternatieve oplossing. De werkwijze wordt afgestemd op de wensen van partijen. Na objectief onderzoek wordt een technische rapportage of een passend bindend advies opgesteld.

Wacht u op de uitspraak van de rechtbank of probeert u zelf de regie te behouden? Bel vrijblijvend om te sparren over de mogelijkheden.

base

Hoekstra Bouw Advies is werkzaam voor

CONTACT

Hoekstra Bouw Advies
info @ hoekstrabouwadvies.nl
+31 (0)251 338 038
Zie Hoekstra Bouw Advies op LinkedIn.Zie Algemene voorwaarden Hoekstra Bouw Advies.Bekijk KVK-inschrijving Hoekstra Bouw Advies