Expertise in de bouw

Planvoorbereiding groot onderhoud | renovatie

Afhankelijk van de projectomvang wordt een schouw, nulmeting, koude opname of warme opname verricht. Bij groot onderhoud en renovatie van de buitenschil van een gebouw wordt een nulmeting uitgevoerd om de huidige technische staat van het complex vast te stellen. De nulmeting is gebaseerd op een representatieve steekproef. Op basis van de bevindingen en de doelstellingen wordt een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld, zo nodig aangevuld met technisch tekenwerk. Aan het plan worden passende kwaliteitseisen bij oplevering toegevoegd, zodat te behalen kwaliteitsniveau ontstaat. Dergelijke planvoorbereiding wordt uitgevoerd in opdracht van woningcorporaties, aannemers of VvE’s.

Een warme opname wordt doorgaans uitgevoerd wanneer het interieur van de woningen of appartementen wordt betrokken bij de renovatie. Hierbij worden alle woningen opgenomen, zodat specifieke eigenschappen van sanitaire ruimten, keukens en installaties bij de inventarisatie worden betrokken en desgewenst per verhuurbare eenheid maatwerk kan worden geboden. Tevens worden klachten/wensen van bewoners in het plan verwerkt. Zo ontstaat een solide basis voor de uitvoering.

base

Hoekstra Bouwadvies is werkzaam voor

Portaal

CONTACT

Hoekstra Bouwadvies
info @ hoekstrabouwadvies.nl
+31 (0)251 338 038
Zie Hoekstra Bouwadvies op LinkedIn.Zie Algemene voorwaarden Hoekstra Bouwadvies.Bekijk KVK-inschrijving Hoekstra Bouwadvies