Expertise in de bouw

Monumenten

Bij monumentale inspecties komt oog voor detail kijken. Afgelopen jaren heeft Hoekstra het planmatig onderhoud voor diverse Rijksmonumenten voorbereid. Door zorgvuldig te werken, ondersteund door de Beoordelingsrichtlijn BRL2000, de 4000-serie van Uitvoeringsrichtlijnen en de Restauratieladder, wordt een gewogen advies opgesteld dat de monumentale waarde versterkt en bijdraagt aan de noodzakelijke bescherming van het monument. Uitdagingen liggen in het toepassen van ingrijpende verduurzamingsmaatregelen welke regelmatig botsen met het behoud van monumentale waarden. Met veel genoegen wordt hier een bijdrage aan geleverd.

base

Hoekstra Bouwadvies is werkzaam voor

Portaal

CONTACT

Hoekstra Bouwadvies
info @ hoekstrabouwadvies.nl
+31 (0)251 338 038
Zie Hoekstra Bouwadvies op LinkedIn.Zie Algemene voorwaarden Hoekstra Bouwadvies.Bekijk KVK-inschrijving Hoekstra Bouwadvies