Expertise in de bouw

Werkomschrijving | DMJOP

Werkomschrijving
Met een schouw, nulmeting of warme opname worden de gebreken en onderhoudsconditie in kaart gebracht. In de rapportage wordt geadviseerd over de uit te voeren werkzaamheden. Voor vastgoedbeheerders die meervoudig aanbesteden worden de gebreken vertaald naar een heldere werkomschrijving met specificaties, zodat verschillende partijen het werk éénduidig aanbieden.

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP)
Aan de hand van een conditiemeting wordt de onderhoudsconditie van de verschillende bouwdelen bepaald. In de rapportage staan de gebreken en eventuele risico’s vermeld. Op basis van de geconstateerde gebreken en verouderingsprocessen wordt op elementniveau een meerjarenonderhoudsplan opgesteld met realistische kosten. Het wordt pas interessant als op projectniveau wordt bekeken welke verduurzamingsmogelijkheden er zijn en wanneer de verbeteringen kostenefficiënt uitgevoerd kunnen worden. Anders gezegd, wanneer is het logische moment om elementen te verduurzamen.  

base

Hoekstra Bouwadvies is werkzaam voor

Portaal

CONTACT

Hoekstra Bouwadvies
info @ hoekstrabouwadvies.nl
+31 (0)251 338 038
Zie Hoekstra Bouwadvies op LinkedIn.Zie Algemene voorwaarden Hoekstra Bouwadvies.Bekijk KVK-inschrijving Hoekstra Bouwadvies